شرکت آروین پلاست پایتخت

تولید کننده ی فیلم استرچ غذایی با تکنولوژی SML